.

HỘI THẢO "ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO CÁC THƯ VIỆN ĐÔNG NAM Á"

HỘI THẢO "ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO CÁC THƯ VIỆN ĐÔNG NAM Á"

"CHẤT LƯỢNG là gì?

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG là gì?

Các Thư viện tại Đông Nam Á thực hiện ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như thế nào?

BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như thế nào tại thư viện của bạn?

Nhân dịp Hội nghị lần thứ 16, Mạng lưới thư viện Đại học ASEAN (AUNILO), hợp tác với Thư viện Rizal - Đại học Ateneo de Manila, tổ chức Hội thảo về "Đảm bảo chất lượng cho các Thư viện Đông Nam Á". Hội thảo sẽ được tổ chức ảo vào ngày 12-13 tháng 7 năm 2021.

Đây là cơ hội để học hỏi từ các Thư viện Đông Nam Á về các sáng kiến, kế hoạch, kinh nghiệm, đổi mới, cơ hội và thách thức trong việc nâng cao nhận thức và quản lý đảm bảo chất lượng trong các thư viện của họ. Hội thảo được thiết kế để phát triển năng lực của các Thư viện và nhân viên liên quan đến đảm bảo chất lượng. Hội thảo hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký tại: bit.ly/QA4SEALregistration