.

Hội thảo Khoa học "Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở"

Hội thảo Khoa học "Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở"

Công ty IDT hân hạnh tham gia tài trợ sự kiện này
Ngày 4/10, Hội thảo "Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở" (OER 2019) đã được tổ chức tại trường Đại học Thăng Long bởi Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội thư viện Việt Nam, Hội tin học Việt Nam, Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam, Câu lạc bộ Khoa - Viện - Trường Công nghệ Thông tin - Truyền thông, Khoa Thông tin - Thư viện (USSH, VNU).
Hội thảo có sự tham dự của Giáo sư Trần Hồng Quân- Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng – Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; lãnh đạo Hội thư viện Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, đại diện 8 công ty công nghệ cùng hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên.
Hội thảo được chia thành nhiều phiên, buổi sáng là phiên thảo luận chung tại Hội trường Tạ Quang Bửu, buổi chiều diễn ra 3 tiểu ban chuyên môn tại các hội trường riêng: Tiểu ban 1: Giải pháp hạ tầng và an toàn/an ninh hệ thống cho tài nguyên giáo dục mở; Tiểu ban 2: Tài nguyên giáo dục mở với hệ thống thư viện Việt Nam và Tiểu ban 3: Giới thiệu và demo khai thác tài nguyên giáo dục mở.
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết: Theo cách hiểu như đa số các nhà nghiên cứu đã thống nhất thì tài nguyên giáo dục mở sẽ bao gồm: Các kho thông tin, các nguồn dữ liệu phục vụ giáo dục; các chương trình giáo dục khác nhau, đa dạng; các loại sách chứa đựng những nội dung thông tin theo tinh thần tự do học thuật, sách giáo khoa điện tử và các loại học liệu mở; các phương tiện dịch thuật để giúp người đọc vượt qua rào cản ngôn ngữ; hệ thống thư viện mở (nhất là thư viện điện tử) dùng chung và các phần mềm kết nối truy cập trong cộng đồng giữa các trường, các đơn vị và tổ chức, kể cả giữa các nước; ngân hàng đề thi và các hướng dẫn để tự đánh giá, thi cử, tự kiểm định chất lượng; cấp phép mở và các quy định về trách nhiệm cung cấp, chia sẻ thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.
Ngoài ra trong Hội thảo, nhiều đại biểu, các nhà khoa học đã thảo luận sâu về xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở; kiến nghị về chính sách, cơ chế, thể chế, khung pháp lý và xây dựng hạ tầng cho vấn đề này.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo.
 

____________________________________________
Hình ảnh: Sưu tầm internet, IDT tuyển chọn
Tổng hợp bài viết: Hải Anh