.

Hội thảo: “Phát triển các dịch vụ thư viện – cầu nối đến tri thức” tại TTHL trường Đại học Cần Thơ ngày 11/09/2017.