.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN OCLC - PHẦN MỀM THƯ VIỆN THẾ HỆ MỚI

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN OCLC - PHẦN MỀM THƯ VIỆN THẾ HỆ MỚI

Kính gửi Quý Thư viện,

IDTVietnam xin gửi đến Quý thư viện nội dung chi tiết chương trình Hội thảo trực tuyến OCLC tháng 5/2021 với chủ đề Phần mềm thư viện thế hệ mới. Đây là Hội thảo Quốc tế đặc biệt dành cho các thư viện tại Việt Nam, cũng như các thư viện trên toàn thế giới đều có thể tham gia. Hội thảo sử dụng ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.

1. Phần mềm thư viện thế hệ mới – WorldShare Management Services (WMS) cung cấp đầy đủ phân hệ quản lý thư viện dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Thời gian: 14:30 – 16:00 ngày 17/5/2021

Diễn giả:

Ariel Yang - Giám đốc Kinh doanh – OCLC Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Kim Tri - Giám đốc Thư viện Đại học Việt Đức

Tóm tắt:

  • WMS là một hệ thống thư viện sử dụng nền tảng điện toán đám mây tiết kiệm thời gian và chi phí thông qua việc dễ dàng quản lý tài liệu điện tử, tài liệu số và tài liệu in. Với nền tảng WorldCat, WMS cho phép cán bộ thư viện hoàn thành các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng.
  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng WMS của Đại học Việt Đức.

 

 

2. WMS hỗ trợ thư viện quản lý bộ sưu tập tài liệu in

Thời gian: 14:30 – 16:00 ngày 21/5/2021

Diễn giả:

Simon Lee – Chuyên gia dịch vụ thư viện OCLC

Tóm tắt:

  • Quy trình thư viện quản lý bộ sưu tập tài liệu in thông qua chia sẻ siêu dữ liệu thông qua phân hệ bổ sung.
  • Cung cấp cho sinh viên, giảng viên và nhân viên giao diện khám phá và tìm kiếm bộ sưu tập của thư viện và toàn cầu.

 

 

3. Quản lý bộ sưu tập tài nguyên điện tử với WMS

Thời gian: 14:30 – 16:00 ngày 28/5/2021

Diễn giả:

Simon Lee – Chuyên gia dịch vụ thư viện OCLC

Tóm tắt:

  • Tự động quản lý tài liệu điện tử.
  • Lợi ích truy cập miễn phí nguồn truy cập mở từ WorldCat.
  • Hướng dẫn bạn đọc tham gia cộng đồng mượn liên thư viện lớn nhất thế giới.