.

IDT VIETNAM TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CENGAGE PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ XUẤT BẢN GALE TẠI VIỆT NAM

IDT VIETNAM TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CENGAGE PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ XUẤT BẢN GALE TẠI VIỆT NAM

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,

Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số IDT Vietnam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc chúng tôi chính thức trở thành Đối tác ủy quyền của Cengage phân phối sản phẩm Cơ sở dữ liệu điện tử và sách điện tử của nhà xuất bản Gale tại Việt Nam.

Nhà xuất bản Gale nổi tiếng với sản phẩm: Tạp chí khoa học Gale OneFile (bao gồm: Tạp chí học thuật Gale OneFile Academic, Tạp chí phổ thông Gale OneFile General, tin tức Gale OneFile News); Sách điện tử đa ngành; thư viện địa lý National Geographic Virtual Library, tài nguyên học tập dành cho học sinh - sinh viên Gale in Context, tài nguyên sơ cấp quý giá Gale Primary Sources, và nhiều sản phẩm và nền tảng học tập khác.

Vinh dự hợp tác với Cengage, công ty IDT Vietnam hân hạnh được mang tới cho cộng đồng người học, nhà nghiên cứu và thư viện Việt Nam nguồn tài nguyên tri thức giá trị toàn cầu.

Trân trọng thông báo!

IDT Vietnam.