.

ITU iLibrary

GIỚI THIỆU VỀ ITU ITU (International Telecommunication Union) là cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông của Liên hiệp quốc - ICTs. ITU được thành lập tại Paris vào năm 1865 với tên gọi Liên minh Điện báo quốc tế (International Telegraph Union). Nó lấy tên hiện tại vào năm 1934, và năm 1947 trở thành một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. ITU đóng một vai trò quan...