.
CSDL ITU iLibrary

ITU iLibrary

ITU (International Telecommunication Union) là cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông của Liên hiệp quốc - ICTs. ITU được thành lập tại Paris vào năm 1865 với tên gọi Liên minh Điện báo quốc tế (International Telegraph Union). Nó lấy tên hiện tại vào năm 1934, và năm 1947 trở thành một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc.

ITU đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn giúp các nhà hoạch định chính sách, các phương án để có thể điều chỉnh các chính sách và cơ chế quản lý cho phù hợp với yêu cầu riêng của từng nước, phối hợp các hoạt động của các quốc gia trong lĩnh vực phát triển viễn thông, phân bổ quỹ đạo vệ tinh và phân định tần số vô tuyến điện cho các dịch vụ viễn thông, phát thanh truyền hình.

ITU phân bổ quỹ đạo vô tuyến và quỹ đạo vệ tinh toàn cầu, phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo mạng máy tính và công nghệ kết nối liền mạch và cố gắng để cải thiện khả năng tiếp cận ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông) tới các cộng đồng chưa được phục vụ trên toàn thế giới. Ngày nay, ICTs củng cố mọi thứ mà ITU làm. Chúng giúp quản lý và kiểm soát các dịch vụ khẩn cấp, nguồn cung cấp nước, mạng lưới điện và chuỗi phân phối thực phẩm. Họ hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, dịch vụ của chính phủ, thị trường tài chính, hệ thống giao thông, nền tảng thương mại điện tử và quản lý môi trường. Và họ cho phép mọi người giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào và gần như bất cứ nơi đâu.

ITU mang những lợi ích của công nghệ truyền thông hiện đại cho mọi người ở mọi nơi một cách hiệu quả, an toàn, dễ dàng và giá cả phải chăng. ITU là duy nhất trong số các cơ quan của LHQ trong việc có cả thành viên khu vực công và tư nhân. Vì vậy, ngoài 193 quốc gia thành viên, thành viên của ITU bao gồm các nhà quản lý ICT, nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu và khoảng 700 công ty công nghệ cao.

Tổ chức gồm 3 bộ phận:

Thông tin Vô Tuyến (Radiocommunication, gọi tắt là ITU-R) tập trung vào việc xác định các tần số radio toàn cầu đáp ứng lợi ích của các nhóm cạnh tranh nhau.

Tiêu chuẩn Hoá Viễn thông (Telecommunications Standardization, gọi tắt là ITU-T) chú trọng vào các hệ thống điện thoại và truyền thông dữ liệu (data communication). ITU-T ra các khuyến nghị kỹ thuật về điện thoại, điện tín và các giao diện về truyền thông dữ liệu. Các khuyến nghị này thường được công nhận như là các tiêu chuẩn quốc tế.

Phát triển (Development, gọi tắt là ITU-D) chịu trách nhiệm tạo ra các cơ chế, điều chỉnh và cung cấp các chương trình đào tạo và các phương án tài chính cho các nước đang phát triển.

 VỀ ITU-iLibrary

Link truy cập: http://www.itu-ilibrary.org/

  • Số lượng tài liệu của ITU-iLibrary:

- 483 đầu sách điện tử

- 4.330 chương bài 

- 1 bộ cơ sở dữ liệu: World Telecommunications / ICT Indicators Database ( Cơ sở dữ liệu viễn thông thế giới / Cơ sở dữ liệu các chỉ số ICT). Nó bao gồm gần 200 số liệu thống kê viễn thông / ICT và hơn 230 nền kinh tế trên toàn thế giới. Dữ liệu từ năm 1960 đến nay. Các chỉ số ICT trong cơ sở dữ liệu bao gồm các dịch vụ điện thoại cố định, di động, băng thông rộng cố định và dịch vụ băng thông rộng di động, cũng như các số liệu thống kê liên quan đến kết nối quốc tế, chất lượng dịch vụ, giao thông, người làm việc, giá ICT, doanh thu, đầu tư và dữ liệu truy cập và sử dụng ICT của hộ gia đình và cá nhân. Các số liệu thống kê dân số và kinh tế vĩ mô được lựa chọn cũng được đưa vào cơ sở dữ liệu.

  • Chủ đề: 

ITU-iLibrary bao gồm 12 chủ đề: 

Khả năng truy cập

Truyền thông khẩn cấp

Băng thông rộng

Công nghệ Internet

Phát thanh truyền hình

Hàng hải

Thay đổi khí hậu

Mạng máy tính

An ninh mạng

Nghiên cứu không gian và truyền thông vệ tinh

Y tế điện tử

Quản lý thông tin vô tuyến và quang phổ

  • Đối tượng sử dụng ITU-iLibrary

ITU iLibrary cung cấp nhiều nghiên cứu và kiến thức rộng rãi phù hợp cho nhiều đối tượng:

- Các trường đại học và tổ chức nghiên cứu

- Các doanh nghiệp và khu vực tư nhân

- Chính phủ và các cơ quan hành chính 

- Các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư vấn

- Các thư viện

- Nội dung có thể được xem theo quốc gia, ngôn ngữ, năm xuất bản, nhan đề tài liệu

- Nội dung chi tiết: có thể tìm kiếm và chọn đến từng chương, bài viết

- Kết quả tìm kiếm tích hợp tất cả các định dạng: XLS, CSV, PDF, READ

- Có công cụ trích dẫn cho tất cả các nội dung, thích hợp với các hệ thống quản lý thư mục phổ biến

- Các phiên bản đọc đã được tối ưu hóa cho các thiết bị di động

- Có thể chia sẻ và nhúng trong các công cụ khác

- Các nội dung của ITU iLibrary được chỉ mục trên các dịch vụ tìm kiếm nổi tiếng như: EBSCO; OCLC: WorldCat; ExLibris: Primo; Proquest Summon

- Quản lý truy cập thông qua xác thực IP hoặc tên người dùng và mật khẩu

- Không giới hạn số người sử dụng đồng thời