.

Kiến thức chuyên ngành

1. Lời nói đầu: Trong những năm gần đây du lịch được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn của nước nhà; có thể thấy rõ ràng các tác động tích cực do du lịch tạo ra, nền kinh tế nước nhà được đi...
Mở đầu: Thư viện và công tác thư viện đã có từ rất lâu trên thế giới, theo các nhà thư viện học thì những thư viện đầu tiên có mặt trên thế giới cũng ước tính vào khoảng 3000 – 2000 năm trước Công...
Lời nói đầu      Xã hội ngày càng phát triển, các nền kinh tế mới đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ, các xí nghiệp, doanh nghiệp tư nhân bùng nổ, mô hình kinh doanh nhà nước đa dạng...
                                                       ...
Hiện nay thuật ngữ “Công nghệ thông tin” đã không còn xa lạ gì với xã hội. Nhiều công việc, công đoạn hay các dịch vụ thủ công truyền thống trước đó ở nhiều ngành nghề đã áp dụng công nghệ vào để...