.

Kiến thức chuyên ngành

Thư viện trong xã hội ngày nay được coi như là những trung tâm thông tri thức của nhân loại, là nơi để người ta đến học tập, nghiên cứu và giải trí… Để bắt kịp các xu hướng và sự kiện nổi bật của xã...
Tóm tắt: Thư tịch Hán – Nôm là loại văn tự cổ, ngôn ngữ chủ yếu bằng chữ Hán – Nôm; qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc được các Thư viện lưu trữ và bảo quản. Cho đến ngày nay vốn tài liệu này vẫn...
Hiện nay vấn đề dự án và xây dựng dự án đối với các cơ quan của nhà nước, trong đó có cơ quan thông tin - thư viện (TT-TV) đã không còn là vấn đề xa lạ. Mặc dù vậy, không phải mọi người ai cũng hiểu...
Đã từ lâu việc triển khai các Dự án số hóa đã trở thành cấp thiết trong công cuộc bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa vì tính chất lưu trữ, cũng như bảo quản lâu dài của các tài liệu số. Các di...
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thư viện hiện nay không còn xa lạ gì nữa đối với những người hiện đang công tác trong lĩnh thư viện. Công nghệ được ứng dụng vào thư viện vô cùng phong phú,...