.

LibAnswers + Social

Một nền tảng cho phép các thư viện hỗ trợ và giao tiếp với bạn đọc thông qua nhiều kênh khác nhau như: LibChat, SMS, Email, Twitter, Facebook… và cung cấp các câu hỏi thường gặp FAQ để bạn đọc tự tìm hiểu mà không cần đến sự hỗ trợ của thủ thư.

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Các phương tiện truyền thông xã hội giúp các thư viện thay đổi cách thức tiếp cận với người dùng tin. Bạn đọc có thể đưa ra những câu hỏi và đăng trên Facebook hay Pinterest. Thư viện sử dụng LibAnswers để quản lý các phương tiện truyền thông xã hội đó, tăng số lượng người tiếp cận với thư viện. 

 • Tổ chức và quản lý hoạt động của tất cả các kênh xã hội trong một nền tảng thống nhất 
 • Đặt lịch trước cho các bài đăng để bạn đọc có thể nắm bắt được thông tin về các sự kiện, hoạt động của thư viện, thúc đẩy phát triển các dịch vụ ngay cả khi thư viện đóng cửa 
 • Tạo các cuộc thảo luận trực tiếp với LibChat 
 • Tích hợp với Facebook Messenger để trả lồi trực tiếp các câu hỏi của người dùng  
 • Đánh giá để phân tích và kiểm soát chất lượng: Sau mỗi cuộc trò chuyện bạn đọc có thể cung cấp các đánh giá với bất kì bình luận nào về cuộc trò chuyện. Tất cả bảng đánh giá đó sẽ được tự động lưu lại, nhưng quản trị viên cũng có thể xóa chúng đi tùy từng trường hợp.
 • Thống kê chi tiết qua tất cả các kênh: Cung cấp cho thư viện những số liệu, biểu đồ để đánh giá xu hướng, hiệu quả của các kênh xã hội

 TẠO VÀ CẢI TIẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP FAQ

 • Tạo cổng thông tin kiến thức cộng đồng với các mục Hỏi đáp có chứa video, tài liệu đa phương tiện, tài liệu và bất kỳ thông tin nào cần thiết cho người dùng  để tìm câu trả lời họ cần.
 • Khi cán bộ thư viện đang ngoại tuyến, người dùng có thể tìm kiếm các mục hỏi đáp của LibAnswers. Điều này đảm bảo bạn đọc có thể nhận được sự trợ giúp 24/7.
 • Các mục hỏi đáp cũng có thể được thực hiện trực tiếp trong LibGuides 
 • Nâng cao chất lượng và độ chính xác của các câu hỏi thường gặp FAQ với Query Spy – công cụ phân tích tìm kiếm LibAnswers. Query Spy phân tích tất cả các truy vấn tìm kiếm trong hệ thống và báo cáo dẫn đến kết quả.

THỐNG KÊ CHI TIẾT

LibAnswers cung cấp những thống kê chi tiết giúp thư viện cung cấp dữ liệu hữu hình về thông tin liên hệ và các hoạt động của thư viện.  Một số tùy chọn báo cáo thống kê trong LibAnswers:

 • Báo cáo hoạt động theo thời gian thực: Xem lượng sử dụng tất cả mọi thứ trong hệ thống như: số truy cập vào các câu hỏi thường gặp, tổng số câu hỏi cho tất cả các kênh tham khảo, LibChat và tin nhắn, tổng số truy vấn tìm kiếm.
 • Thống kê chi tiết các cuộc trò chuyện: Xem dịch vụ chat của bạn được sử dụng như thế nào. Rút ra được khoảng thời gian thư viện có nhiều cuộc trò chuyện với bạn đọc, xem theo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Báo cáo thông tin về người dùng trình duyệt, hệ điều hành, bao gồm cả các thiết bị di động.
 • Các phân tích tham khảo (Reference Analytics): Ghi lại tất cả các giao dịch tham khảo (online hoặc trực tiếp) trong LibAnswers và các báo cáo tham khảo chi tiết, tiện dụng khi chuẩn bị cho báo cáo sử dụng cuối năm của thư viện.
 • Tích hợp READ Scale: READ Scale tích hợp đầy đủ trong Reference Analytics; cho phép ghi lại số lần đọc cho mọi giao dịch tài liệu tham khảo và chạy thống kê.
 •  Thống kê hoạt động truyền thông xã hội: Báo cáo về hoạt động trên tất cả các kênh; chạy thống kê tổng hợp hoặc xem chi tiết số liệu thống kê tham gia kênh cá nhân.
 • Thống kê truy cập các câu hỏi thường xuyên (FAQ): Xem thống kê chi tiết trên trang FAQ, kể cả các ý kiến và bình chọn của người dùng. 

Sản phẩm liên quan