.

LibGuides - Giải pháp tìm tin, hướng dẫn học tập theo chủ đề

LibGuides là một loại hướng dẫn chủ đề được sử dụng bởi các thư viện trên toàn thế giới. LibGuides là một hệ thống quản lý và xuất bản nội dung được SpringShare tạo ra. Các thư viện có thể sử dụng LibGuides để tạo các hướng dẫn môn học, hướng dẫn về khóa học, cổng thông tin hoặc các trang trợ giúp nghiên cứu.

Người dùng có thể chọn mẫu, sao chép LibGuides khác, hoặc bắt đầu bằng một trang trống. Trong thực tế, người dùng có thể sử dụng hầu như bất kỳ LibGuide có sẵn trên web như một khuôn mẫu. Các trang khác nhau có thể được liên kết với nhau bằng cách tạo các tab trong LibGuides. Các tab này hoạt động giống như các tab trình duyệt trong Firefox hoặc Internet Explorer, bạn có một cửa sổ trình duyệt, nhưng các tab khác nhau cho các trang web khác nhau.

LibGuides có thể được thiết lập để cho phép "đồng chủ sở hữu" các trang LibGuides, cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa nội dung trong hướng dẫn.

Một khía cạnh quan trọng của LibGuides có thể thu hút thư viện là các tính năng thống kê của LibGuides. LibGuides cung cấp một bộ báo cáo thống kê đầy đủ để bạn có thể thấy hướng dẫn của bạn đang được sử dụng như thế nào.

ĐẶC ĐIỂM: 

+ Tạo và quản lý các tài liệu, hướng dẫn theo từng chủ đề, khóa học và đề tài

+ Nâng cao năng lực thông tin cho người dùng tin

+ Là một công cụ quảng bá các sản phẩm thư viện một cách hiệu quả 

+ Quản lý CSDL A-Z

+ Tạo và duy trì website, blog thư viện

+ Được xây dựng trên nền tảng đám mây 

CHIA SẺ NỘI DUNG VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

  •  Tất cả nội dung trong LibGuides đều có thể chia sẻ thông qua hệ thống của thư viện hặc chia sẻ với cộng đồng các thư viện sử dụng LibGuides trên toàn thế giới; đồng thời các thư viện cũng có thể tận dụng các guides và học hỏi kinh nghiệm từ những tổ chức khác. 
  • Tất cả các nội dung trong LibGuides  đều có thể tích hợp trong bất kì trang web nào sử dụng Widgets và RESTful API.
  • Cho phép tích hợp nội dung của LibGuides vào các hệ thống quản lý học tập; phân phối nguồn tài nguyên vào Facebook, OPAC, Blogs,... hoặc bất kì trang web nào khác.

CHỨC NĂNG VIẾT BLOG

 LibGuides hỗ trợ cán bộ thư viện tạo và duy trì blog để cộng đồng người dùng tin luôn cập nhật tin tức, thông tin và các sự kiện của thư viện.

HỒ SƠ CÁN BỘ THƯ VIỆN: Tạo hồ sơ cho cán bộ thư viện và giới thiệu những chuyên đề, guides, thông tin liên lạc của họ. Hộp hiển thị thông tin hồ sơ xuất hiện ở mỗi guide để bạn đọc có thể liên hệ hỗ trợ khi cần thiết.

HỖ TRỢ CÁC TỆP ĐA PHƯƠNG TIỆN: Dễ dàng nhúng các video, ảnh, bìa sách hoặc bất kì phương tiện nào để làm cho nội dung của thư viện trở nên nổi bật. 

KHẢ NĂNG BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ

LibGuidesCMS cung cấp các báo cáo guide cá nhân được truy cập bao nhiêu lần mỗi tháng; báo cáo chi tiết hơn như số lượng ngươi dùng, trình duyệt, các sự cố điều hành bao gồm các thiết bị di động, điều kiện tìm số liệu thống kê, các URL tham chiếu.

E-RESERVE & DOCUMENT MANAGEMENT - QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

E-Reserve & Document Management là một mô-đun được bổ sung trong LibGuides hoặc LibGuides CMS; cung cấp các tài liệu được sử dụng phổ biến và làm tăng lượng sử dụng LibGuides tích hợp với công cụ quản lý học tập. Cho phép: 

- Tạo và quản lý nguồn tài nguyên giáo dục mở OER

- Hệ thống quản lý tài liệu nội bộ

- Tích hợp tính năng bảo mật cao

- Thống kê chi tiết lượng sử dụng tài liệu

Sản phẩm liên quan