.

LibStaffer

LibStaffer: Công cụ giúp tạo và quản lý lịch làm việc của các thư viện viên, bao gồm nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và các tình nguyện viên; cho phép quản lý đổi ca; theo dõi giờ làm việc tối đa/ tối thiểu cho các thư viện viên;

QUẢN LÝ LỊCH LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 

- Quản lý lịch làm việc của nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, tình nguyện viên,...

- Hạn chế nhân viên làm việc quá giờ 

- Tránh trùng lịch giữa các nhân viên 

- Giám sát thời gian nghỉ của nhân viên 

- Nhân viên có thể chủ động trao đổi, hủy ca làm, đặt lịch nghỉ,...

DỄ DÀNG VÀ THÂN THIỆN VỚI DI ĐỘNG

- Nhận thông báo Email về lịch và các ghi chú của quản trị viên

- Kết nối đến lịch Outlook/Exchange

- In, download lịch trình 

- Đặt lịch vào trong Yahoo, Google,…

BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ CHI TIẾT 

Tạo báo cáo theo yêu cầu để ra quyết định ngay lập tức. Sử dụng báo cáo và Thống kê trong quá trình đánh giá nhân viên.

- Lọc theo ngày, điểm dịch vụ, hoặc nhân viên

- Báo cáo về lịch trình và các ca không thực hiện

- Báo cáo về thời gian nghỉ và các ca bị hủy

- Yêu cầu thời gian nghỉ được lọc theo tình trạng và loại

- Tùy chọn in hoặc xuất báo cáo

 

Sản phẩm liên quan