.

LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN VÀ PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN TRONG CAND CHO CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CAND VÀ CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG

LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN VÀ PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN TRONG CAND CHO CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG CAND VÀ CÔNG AN CÁC ĐƠN VỊ ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 23/3/2021, tại Học viện CSND đã tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn Nghiệp vụ thư viện và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện trong CAND cho các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Công tác nghiệp vụ thư viện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thiết yếu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong thời gian qua, công tác nghiệp vụ thư viện trong CAND đã có những bước chuyển biến tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đề ra. Tuy nhiên, số lượng các thư viện hiện đại tỷ lệ còn khiêm tốn, tập trung chủ yếu tại các đơn vị đào tạo, viện và trung tâm nghiên cứu. Đơn vị địa phương chủ yếu tổ chức phòng đọc, tủ sách truyền thống. Đội ngũ cán bộ tham gia công tác thư viện đa số là kiêm nhiệm, số cán bộ được đào tạo đúng chuyên ngành thư viện chiếm tỷ lệ còn thấp, phần lớn là cán bộ chuyên ngành khác.

Từ những yêu cầu của thực tiễn công tác, Bộ Công an đã giao Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Học viện CSND tổ chức Lớp tập huấn Nghiệp vụ thư viện và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện trong CAND cho các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Các đại biểu và đại diện học viên tham gia lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết: các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ được trang bị những kiến thức nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng lãnh đạo quản lý thư viện trong thời kỳ chuyển đổi số; kỹ năng phục vụ bạn đọc bằng các ứng dụng khoa học công nghệ vào tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh phong trào đọc sách; làm tốt hơn công tác quản lý vận hành; quản trị, phát triển nguồn lực thông tin thư viện; tham mưu đầu tư, tổ chức có hiệu quả các mô hình thư viện, phòng đọc, tủ sách đa phương tiện đảm bảo môi trường đọc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ.

Sau 5 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên đã hoàn thành chương trình tập huấn với những kiến thức nghiệp vụ cơ bản về kỹ năng lãnh đạo quản lý thư viện trong thời kỳ chuyển đổi số; kỹ năng phục vụ bạn đọc bằng các ứng dụng khoa học công nghệ vào tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh phong trào đọc sách; làm tốt hơn công tác quản lý vận hành; quản trị, phát triển nguồn lực thông tin thư viện; tham mưu đầu tư, tổ chức có hiệu quả các mô hình thư viện, phòng đọc, tủ sách đa phương tiện đảm bảo môi trường đọc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tin tưởng và lựa chọn Học viện CSND là đại điểm để tổ chức lớp tập huấn. Đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh: lớp tập huấn được tổ chức có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cần thiết, góp phần giúp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, vận hành các thư viện, phòng đọc, tủ sách tại các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương tiếp cận, ứng dụng các kỹ năng nghiệp vụ mới vào công tác thư viện trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây cũng là dịp để phổ biển, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện trong CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện trao chứng chỉ cho học viên lớp tập huấn

Đồng chí hy vọng rằng, sau tập huấn, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kiến thức được trang bị để tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế thư viện, phòng đọc nơi mình công tác.

Các đại biểu và học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

______________________________________________________________________________________________________________

Nguồn tin gốc: Cổng Thông tin điện tử Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tổng hợp: Hữu Nhân

Ngày đăng: 30/03/2021