.

Máy khử từ cố định để bàn - Tagit fixed deactivator

Chức năng: khử từ cho dây từ.

Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…

Cho phép khử từ tính các dây từ

Kích thước:

157 x 100 x 16 mm

Trọng lượng:

0,80 kg