.

MITAC

  1. chung nhan hop tac Mitac
Mitac
-Thành lập năm 1982, tập đoàn đa quốc gia trụ sở tại Đài Loan.
-Lĩnh vực hoạt động CNTT, truyền thông với trọng tâm phát triển các công nghệ điện toán đám mây, IoT, cuộc sống thông minh
-IDT Việt Nam đối tác ủy quyền duy nhất tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/11/2021