.

Môi trường

Một môi trường lành mạnh là điều kiện tiên quyết của một nền kinh tế vững mạnh và cân bằng, đó cũng là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững. Tổ chức OECD cung cấp một diễn đàn cho các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển những đề xuất về chính sách cụ thể, thiết thực. Những chính sách này có thể giải quyết những vấn đề môi trường bức bách một cách hiệu quả nhất, thông qua những hoạt động thu thập dữ liệu, phân tích chính sách và đưa ra dự đoán. Với chủ đề Môi trường, thư viện điện tử OECD có tới:

 • Hơn 1.190 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 2.800 Chương bài (chapters)
 • Hơn  35 Bài báo (issues and articles)                      
 • Hơn 40 Bộ dữ liệu (datasets)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks

 • Nghiên cứu tổng quan của OECD về vấn đề môi trường : Dự đoán về phát triển kinh tế xã hội; Dự đoán về thay đổi khí hậu;  đa dạng sinh học; Nước sạch, Y tế và môi trường

Annuals & Outlooks

 • Tài chính môi trường 
 • Nghiên cứu tăng trưởng xanh 
 • Các hướng dẫn của OECD về kiểm tra hóa chất 
 • Tài chính và đầu tư xanh 
 • An toàn thực phẩm 
 • Nguyên tắc của phòng thí nghiệm thực hành tốt 
 • Chính sách và hành vi hộ gia đình 
 • Bộ sách về các tai nạn hóa chất
 • Bộ sách các loại thuốc trừ sâu và diệt cỏ 
 • Nghiên cứu của OECD về đổi mới môi trường 

Papers

 • Văn bản dự thảo về môi trường; vấn đề tăng trưởng xanh; vấn đề thay đổi khí hậu.
 • Văn bản dự thảo về môi trường và thương mại của OECD 
 • Văn bản dự thảo về các chính sách môi trường của OECD 

Databases

 • Số liệu thống kê về môi trường của OECD
  • Vấn đề phát thải khí nhà kính.
  • Sự phát thải chất gây ô nhiễm không khí
  • Thống kê những giống loài đang bị đe dọa
  • Nguồn tài nguyên rừng
  • Rác thải đô thị
  • Nguồn nước sạch
  • Xử lí nước thải
  • Hoạt động bảo vệ môi trường trong nông nghiệp

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/environment