.

Tin tức

TÓM TẮT: Nghệ thuật sân khấu Cải lương là bộ môn nghệ thuật có lịch sử ra đời và phát triển còn chưa rõ ràng, nhưng theo phần đông giới nghiên cứu học thuật và nghệ sĩ thì Cải lương ra đời vào năm...
Đọc sách là một loại năng lực. Con người khi được giáo dục và biết đến ngôn ngữ, sách là người bạn tốt đầu tiên. Việc tiếp xúc nhiều với sách tạo thói quen dần trở thành nhu cầu thiết yếu tự nhiên....
TÓM TẮT: Bài viết chỉ ra những lí luận cơ bản về khái niệm, cách phòng chống nói chung về tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời qua đó nhấn mạnh đến vai trò của Thư viện trong vấn đề ngăn ngừa...
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào những vấn đề lí luận căn bản về định hình của một mô hình Thư viện Trại giam (Nhà tù hoặc Nhà giam) để từ đó đưa ra những góc nhìn mới cho người đọc về Thư viện. Từ...
TÓM TẮT: Bài viết nói về công tác xây dựng văn hóa đọc cho những người dân thuộc diện miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Từ các lí luận đưa ra có nhận định về các điều kiện, vai trò và...