.

Tin tức

Lời nói đầu: Bài viết được biên soạn và tổng hợp thông tin về khái niệm an toàn máy tính và mạng máy tính, cùng ý nghĩa của công việc này. Sau đó có chỉ ra một số biện pháp bảo đảm an toàn...
Sự kiện ngày 21 tháng 11 năm 2019 đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa to lớn với ngành Thư viện Việt Nam, Luật Thư viện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.   Trong...
Bài viết được tóm tắt và tuyển chọn từ những ý chính và cơ bản trong Chương trình môn học, Bài giảng môn Tự động hóa hoạt động thông tin thư viện (2014) [1] của tác giả Nguyễn Văn Thiên (Trường...
Bài viết được biện soạn, chọn lọc từ các ý chính trong cuốn giáo trình “Định chủ đề và định từ khóa tài liệu”  [1] của tác giả Vũ Dương Thúy Ngà và Vũ Thúy Bình để giúp những người làm công tác...
Bài viết dưới dạng tổng hợp thông tin về khái niệm, mục đích của công tác phân loại tài liệu trong thư viện. Từ đó nói đến lược sử của các cách phân loại tài liệu qua các thời kỳ cổ đại,...