.

Tin tức

TÓM TẮT: Đã từ lâu trong nhiều công trình khoa học giáo dục đã và luôn được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiến tạo, xây dựng xã hội loài người phát triển. Để tạo lập một cơ...
1. Lời nói đầu: Trong thời đại hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thư viện đã không còn là điều gì xa lạ nữa, chúng ta có thể thấy hàng loạt các sản phẩm, trang thiết bị công nghệ được...
1. Đặt vấn đề: Xã hội ngày nay còn được biết đến là xã hội của một kỷ nguyên thông tin với lượng tin tức, tài liệu, các sản phẩm dạng âm thanh, hình ảnh… phát triển mạnh mẽ cung cấp một lượng...
Thư viện ở Việt Nam được thành lập vào thời nhà Lý, ban đầu là những kho tàng thư Kinh Trần Phúc kinh tàng (1011), Bát Giác kinh tàng (1021), Đại Hưng tàng (1023), ...
1. Lời nói đầu: Trong những năm gần đây du lịch được coi là ngành công nghiệp mũi nhọn của nước nhà; có thể thấy rõ ràng các tác động tích cực do du lịch tạo ra, nền kinh tế nước nhà được đi...