.

Tin tức

"CHẤT LƯỢNG là gì? ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG là gì? Các Thư viện tại Đông Nam Á thực hiện ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như thế nào? BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như thế nào tại thư viện của...
Tháng 5 năm 2021, OCLC và IDT Vietnam đã phối hợp thực hiện chuỗi hội thảo trực tuyến đặc biệt dành riêng cho các Thư viện tại Việt Nam. Với chủ đề Phần mềm thư viện thế hệ mới – một chủ đề xu hướng...
Hiện nay Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT) ngoài cung cấp, tư vấn các sản phẩm công nghệ RFID thì còn cung cấp các sản phẩm giải pháp của công nghệ điện từ EM (Electro-Magnetic) trong...
Vào ngày 11/ 02/ 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định Số: 206/QĐ-TTg: Quyết định Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt...
Kính gửi Quý khách hàng và đối tác, Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số IDT Vietnam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc chúng tôi chính thức trở thành Đối tác...