.

Tin tức

Hiện nay vấn đề dự án và xây dựng dự án đối với các cơ quan của nhà nước, trong đó có cơ quan thông tin - thư viện (TT-TV) đã không còn là vấn đề xa lạ. Mặc dù vậy, không phải mọi người ai cũng hiểu...
Đã từ lâu việc triển khai các Dự án số hóa đã trở thành cấp thiết trong công cuộc bảo tồn các giá trị lịch sử và văn hóa vì tính chất lưu trữ, cũng như bảo quản lâu dài của các tài liệu số. Các di...
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thư viện hiện nay không còn xa lạ gì nữa đối với những người hiện đang công tác trong lĩnh thư viện. Công nghệ được ứng dụng vào thư viện vô cùng phong phú,...
Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đang gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu về y tế và chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều quốc gia và từng cá nhân trên thế giới. Các cán bộ thư viện từ khắp nơi...
Trong thời kì bùng nổ dịch bệnh, việc phục vụ bạn đọc sử dụng tài liệu tại chỗ ở Thư viện, thậm chí là mượn tài liệu đem về để sử dụng trở nên khó khăn với lí do các Thư viện buộc phải tạm thời ngưng...