.

Tin tức

Phân loại là khái niệm được sử dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội con người. Phân loại là dựa vào những dấu hiệu giống nhau và khác nhau để phân chia, sắp xếp các sự vật, hiện...
Lời mở đầu Kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng mà Quốc gia nào cũng quan tâm để tìm các giải pháp phát triển bền vững nó, song hành với các lĩnh vực khác như quốc phòng, văn hóa hay giáo...
Áp dụng công nghệ RFID vào thư viện định hướng đến cuộc Cách mạng 4.0 Trong thời gian gần đây thuật ngữ “Cách mạng 4.0” được dư luận và xã hội quan tâm, nhắc đến rất nhiều. Thuật ngữ này xuất hiện...
Lời mở dầu Trong xã hội ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển, con người ngày càng bị lệ thuộc vào những thiết bị, phần mềm, sản phẩm và công nghệ. Một người bước chân ra ngoài đường có...
Mở đầu: Kitô giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới hiện nay (đứng đầu là Kitô giáo, sau đó là Hồi giáo và Phật giáo) với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài gắn liền với nhiều sự...