.

Tin tức

Khai thác nguồn học liệu mở từ các thư viện trên thế giới với giải pháp sử dụng cổng tìm kiếm và chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung Worldcat Discovery Services
Giới thiệu chung. 1. Đặt vấn đề Trong những năm gần đây khi các bộ sưu tập tài liệu điện tử, tài liệu số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong những bộ sưu tập tài liệu của thư...
Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu  OCLC Worldshare Interlibrary Loan
1. Giới thiệu chung. Trên thực tế hiện nay các thư viện đang phải đối mặt với hai bài toán quan trọng, thứ nhất là ngân sách hoạt động cho các thư viện được cấp không đều, với một số thư viện còn...
OCLC - Kết nối mạng thư viện toàn cầu – Hợp tác chia sẻ tài nguyên và các dịch vụ thư viện
OCLC - Kết nối mạng thư viện toàn cầu – Hợp tác chia sẻ tài nguyên và các dịch vụ thư viện. Dương Đình Hòa - Công ty IDT Vietnam Tóm tắt: Bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin tổng...
Kiện toàn tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động của Chi Hội Thư viện chuyên ngành Kinh tế nhiệm kỳ 2016-2018
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề "Đoàn kết, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bền vững" đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 25 và 26 tháng...
XÂY DỰNG THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI THEO HƯỚNG LEARNING COMMONS – KHÔNG GIAN HỌC TẬP CHUNG
Lương Thị Thắm Công ty IDT Vietnam Bài đăng trên Tạp chí Thư viện Việt Nam số 4 (60) 7-2016 Tóm tắt: Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong các trường đại học, cao đẳng, vì vậy...