.

OCLC

Bộ CSDL của văn phòng in ấn chính phủ (Government Printing Office) cung cấp các biểu ghi thư mục của các tài nguyên thông tin Chính phủ Hoa Kỳ được lưu trữ tại các thư viện lưu trữ liên bang (Federal Depository Libraries) GPO Monthly Catalog chứa hơn 507,000 biểu ghi của các tài liệu từ 1976 – nay và được cập nhật hàng tháng. Các loại tài liệu trong GPO Monthly Catalog bao gồm:...
Covers all areas of medicine, including dentistry and nursing By U.S. National Library of Medicine - Corresponds to the print indexes — Index Medicus, Index to Dental Literature, and International Nursing Index.  - Includes thousands of records with substantial abstracts.
Bộ CSDL về thông tin trích dẫn (citations) của hơn 16,000 tạp chí phát hành từ năm 1990 trong các lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y học, Khoa học xã hội nhân văn, Văn hóa, Kinh tế. ArticleFirst chứa 27,000,000+ biểu ghi (records) cùng với danh sách các thư viện sở hữu hầu hết các đầu tạp chí trên, được cập nhật hàng ngày.
Bộ CSDL chỉ mục tới hơn 1000 tạp chí và các loại tài liệu khác về ngành giáo dục được phát hành bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. ERIC gồm hơn 1,400,000 biểu ghi thư mục của tài liệu từ hơn 1,000 tạp chí phát hành từ 1966 tới nay, được cập nhật hàng tháng. Các tài liệu trong ERIC bao quát các chủ đề: Giáo dục các cấp, hướng nghiệp và dạy nghề, đánh giá giáo dục, thông tin và công...
Bộ CSDL chỉ mục tới các biên bản/chương trình (proceedings) của các hội thảo, hội nghị chuyên đề, cuộc họp quốc hội, triển lãm về các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và con người. ProceedingsFirst bao gồm hơn 192,000 biểu ghi của các tài liệu được phát hành từ năm 1993 tới nay và được cập nhật hàng tuần. Mỗi biểu ghi chỉ ra danh sách các tài liệu được sử dụng...
PapersFirst chỉ mục tới các tài liệu hội thảo học thuật trên khắp thế giới được tập hợp bởi Trung tâm cung cấp tài liệu thư viện Anh quốc (The British Library Document Supply Centre). PapersFirst bao gồm hơn 6,900,000 biểu ghi tài liệu được phát hành từ 1993 tới nay, được cập nhật 2 lần/tháng. 
Bộ CSDL chỉ mục tới hơn 5000 tạp chí điện tử của OCLC. Người dùng có thể xem bản tóm tắt và các bài báo toàn văn từ các tạp chí mà thư viện đã đặt mua. ECO bao gồm hơn 4,200,000 biểu ghi của các tạp chí xuất bản từ năm 1995 đến nay và được cập nhật hàng ngày. Tạp chí trong ECO bao quát các chủ đề: Nông nghiệp, Nhân loại học, Kinh tế kinh doanh, Giáo dục, Mỹ thuât, Địa lý, Ngôn ngữ học, Luật...
Bộ CSDL toàn diện  chứa các biểu ghi của những sách điện tử được biên mục bởi các thành viên OCLC. ElectronicBooks gồm hơn 1,900,000 biểu ghi của những ebooksđược biên mục từ trước tới nay cùng tên các thư viện sở hữu chúng, được cập nhật hàng ngày.
OAIster là liên hợp biểu ghi thư mục gồm 30,000,000 biểu ghi từ các nguồn thông tin số của 1,500 đơn vị đóng góp. OAIster cho phép truy cập tài liệu số toàn văn từ các bộ sưu tập dữ liệu mở. Truy cập qua website miễn phí: http://oaister.worldcat.org/ Các loại tài liệu trong OAIster gồm: Sách, báo, tạp chí, tài liệu viết tay đã được số hóa; Audio files (...
Mục lục liên hợp toàn cầu chứa các biểu ghi thư mục được biên mục bởi các thành viên OCLC về các loại tài liệu bao gồm: —  Sách, báo, tạp chí, văn bản, tài liệu viết tay —  Thông tin nguồn webssite —  Phim ảnh, slides —  Bản đồ, bản nhạc —  Audio, video… WorldCat chứa 330,396,679 biểu ghi cùng 2,192,503,028 điểm vốn tài liệu chỉ ra...