.

OECD iLibrary

OECD iLibrary là thư viện trực tuyến của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD bao gồm sách, giấy tờ, số liệu thống kê và cổng phân tích dữ liệu của OECD.

 

OECD iLibrary chứa nội dung xuất bản bởi Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA), Trung tâm phát triển OECD, Chương trình đánh giá học sinh Quốc tế (PISA), và Diễn đàn vận tải Quốc tế (ITF).

 

OECD iLibrary hiển thị tất cả nội dung để người dùng có thể tìm, trích dẫn - các bảng và cơ sở dữ liệu như các bài báo hoặc chương ở bất kỳ định dạng có sẵn nào: PDF, WEB, XLS, DATA, ePUB, READ.

Hàng năm có khảng 300 nhan đề mới được xuất bản theo chủ đề:

Nông nghiệp và thực phẩm

Phát triển

Kinh tế

Giáo dục

Việc làm

Năng lượng

Môi trường sống

Tài chính và đầu tư

Quản lý

Công nghiệp và dịch vụ

Năng lượng hạt nhân

Khoa học và công nghệ

Vấn đề xã hội/ di cư/ sức khỏe

Thuế

Thương mại

Giao thông

Phát triển đô thị, nông thôn và vùng miền

 

Đối tượng sử dụng

Trường đại học và trung tâm nghiên cứu

Doanh nghiệp và khu vực tư nhân

Cơ quan nhà nước

Thư viện

Cơ quan luật và dịch vụ tài chính

 

Về OECD

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development)

Thành lập năm 1961 với 20 thành viên sáng lập gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu.

 Trụ sở chính tại Paris

Hiện nay OECD có 36 thành viên.