.
OS QM-Tool - Zeutschel

OS QM-Tool - Zeutschel

OS QM-Tool đảm bảo chất lượng cao và đồng đều cho công tác số hóa khối lượng lớn của thư viện và các cơ quan lưu trữ . Với OS QM-Tool, Zeutchel cung cấp phần mềm phân tích hầu như tất cả những đặc điểm chất lượng thông qua việc phân tích từng đợt scan riêng lẻ và đánh giá các kết quả dựa trên các tiêu chuẩn cố định – tất cả các bước này được thực hiện chỉ trong vài giây. Thêm vào đó, sự tích hợp trực tiếp vào phần mềm quét cho phép người dùng đảm bảo được chất lượng cao của hình ảnh thu được trong suốt quá trình quét tài liệu. Chỉ trong vài giây, phần mềm kiểm soát chất lượng hình ảnh OS QM phân tích các tiêu chí và xác định liệu một hình ảnh thu được có đạt được các tiêu chuẩn yêu cầu hay không. Giải pháp này giúp người dùng tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc trong bất kì hoạt động số hóa tài liệu nào.

+ Phân tích tất cả thông số chất lượng trong một scan.

+ Dễ dàng sử dụng

+ Work flow tự động

+ Cảnh báo điều chỉnh và mức độ lỗi chi tiết

+ Báo cáo

+ Quy trình phù hợp với ICC

+ Tự động nhận diện mục tiêu

+ Xử lý nhanh hàng loạt

+ MTF ((modulation  transfer function) tuân theo ISO 16067

+ Tái tạo màu  ΔE ( Phương pháp hỗ trợ: CIE 1976, CIE 1994, CIE 2000 …)

+ Mức độ nhiễu tuân theo ISO 12233

+ OECF (opto-electronic conversion function) tuân theoISO 14523

+ Đồng nhất (Homogeneity)

+ Độ biến dạng ( phân tích quang sai hình học với tách hai trục X và Y)

+ Hệ điều hành: WIN XP, VISTA and Windows 7 (32 bit và 64 bit)

+ Định dạng: DIN A3  tới DIN A0