.

Phần mềm Nainuwa

Nainuwa™ là một trong những công cụ để quản lý kho tài liệu số hóa được phát triển trên nền tảng tiên tiến hiện nay của TREVENTUS nhằm truy cập, tìm kiếm, quản lý tài nguyên số hiệu quả bao gồm: pdf, text, image, video, audio… Nainuwa™ cung cấp các quyền truy cập cũng như khai thác, xuất bản nguồn tài nguyên số mà nó quản lý (các bộ sưu tập số)Giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tập...