.

Phần mềm Quản lý nghiên cứu Khoa học

phan mem quan ly nghien cuu khoa hoc
Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học  (RIMS – Research Information Management Systems) lưu trữ dữ liệu nghiên cứu, thông tin nhà nghiên cứu và các thông tin liên quan đến hoạt động nghiên cứu như:  Quản lý kết quả nghiên cứu theo bộ phận chức năng. Quản lý theo các chương trình tài trợ nghiên cứu. Quản lý  giải thưởng.  Quản lý tài...