.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SỐ CONTENTdm

Contentdm là một giải pháp tổng thể cho một việc quản lý tài liệu số do OCLC cung cấp. Contentdm quản lý, lưu trữ các loại hình tài liệu số của thư viện và giới thiệu các tài liệu đấy đến với bạn đọc thông qua Website của Contentdm, Contentdm quản lý được các loại hình tài liệu với nhiều định dạng khác nhau như các file văn bản, âm thanh, hình ảnh, bản đồ, video, các file Microsoft Office. Khi sử dụng Contentdm các thư viện có thể chia sẻ các tài liệu trong thư viện với cộng đồng gần 3000 thư viện trên thế giới đang sử dụng Contentdm.

Giới thiệu bộ sưu tập số

Thiết kế mới cho điện thoại, máy tính bảng và máy để bàn.

Xây dựng và giới thiệu các bộ sưu tập số trên trang web thư viện.

Bảo mật và giám sát các tệp trong kho lưu trữ bảo quản dựa trên công nghệ điện toán đám mây an toàn.

 

 

 

 

Tùy chỉnh trang web bộ sưu tập số

Tạo và tùy chỉnh giao diện trang web bộ sưu tập số của thư viện.

Tích hợp nhúng video phát trực tuyến, bản đồ và tùy chỉnh thêm giao diện thương hiệu cho trang web bộ sưu tập số của thư viện.

Sử dụng API mở rộng của CONTENTdm để nhúng các bộ sưu tập số của bạn vào web của thư viện.

 

Tối đa hóa khả năng hiển thị tài liệu thông qua WorldCat

Cổng bộ sưu tập số WorldCat là một công cụ miễn phí được tích hợp với CONTENTdm.

Tải siêu dữ liệu bộ sưu tập của bạn lên WorldCat – nguồn cơ sở dữ liệu thư mục hàng đầu về tài liệu thư viện.

Tìm kiếm các bộ sưu tập số của bạn từ WorldCat.org, WorldCat Discovery Services và nhiều dịch vụ khác của OCLC.

 

Chia sẻ bộ sưu tập số ở tất cả các định dạng

CONTENTdm có thể xử lý tài liệu hình ảnh, video và âm thanh.

Cung cấp trình phát âm thanh và video cả trên thiết bị di động.

Kiểm soát các tài nguyên số, thông tin mô tả, quyền truy cập và hiển thị, tùy chỉnh trường siêu dữ liệu.

Tích hợp với API cho phép bạn chia sẻ hình ảnh qua các bộ sưu tập, kết nối các bộ sưu tập với nhiều công cụ và người xem.

 

 

 

 

Đảm bảo lưu trữ và giám sát và quản lý an toàn

Lưu trữ các tệp chính của thư viện và bản gốc số hóa tại “đám mây”.

Hệ thống thường xuyên kiểm tra các tệp đăng lên.

Kiểm tra chất lượng và ghi lại kết quả vào hồ sơ cho mỗi tệp.

Hỗ trợ thực hiện báo cáo cập nhật về bộ sưu tập.

 

Tính năng mới (2020)

 

•Lưu/ bỏ lưu hàng loạt tài liệu

Lưu tại trang tìm kiếm

Tối đa 200 tài liệu

phan_mem_thu_vien_so_idt_vietnam
Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam

•Giữ tài liệu đã lưu theo tài khoản truy cập

Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam
Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam

Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam
Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam

Tài khoản WorldCat.org

•Chế độ xem lật mở trang

Chế độ 2 trang

Thêm biểu tượng cuốn sách

Hoạt động được tại thiết bị di động


Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam

•Nhúng nội dung 3D

Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam
Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam

Chèn trực tiếp trình xem 3D bên ngoài

Hỗ trợ nhúng URL lưu trữ dưới dạng “tài liệu URL”

Hỗ trợ nhúng URL lưu trữ trong trường siêu dữ liệu

•Xem nhiều trang PDF


Hình ảnh phần mềm thư viện số - IDT Vietnam

Xem PDF tùy chỉnh cho compound objects

Tải PDF

Mở bất kỳ trang PDF