.

Phần mềm thư viện số Dspace

DSpace là phần mềm phù hợp cho tổ chức học thuật, phi lợi nhuận, và tổ chức thương mại xây dựng kho lưu trữ tài liệu số. Phần mềm có khả năng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của tổ chức sử dụng.

DSpace giúp người dùng có khả năng truy cập dễ dàng tới tất cả kiểu nội dung số bao gồm: văn bản, hình ảnh, ảnh động và dữ liệu thiết lập.