.

Phần mềm ứng dụng thư viện

Phần mềm biên mục tập trung
Connexion là một công cụ biên mục trực tuyến đầy đủ, được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia OCLC với gần 50 năm kinh nghiệm trong biên mục. Connexion cho phép tạo, chỉnh sửa các biểu ghi thư mục và các biểu ghi thông tin tác giả chất lượng cao; sau đó chia sẻ các biểu ghi này lên mục lục liên hợp toàn cầu WorldCat để toàn bộn thư viện thành viên OCLC có thể nhìn thấy và sử dụng. Điều này đem lại...
  Hệ thống phân loại thập phân Dewey (Dewey Decimal Clasification) là một trong những khung phân loại tài liệu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để tổ chức những bộ sưu tập tài liệu của thư viện. Hiện nay, DDC đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, được sử dụng bởi hơn 200.000 thư viện tại 135 quốc gia trên toàn thế giới. WebDewey là phiên bản online của khung phân loại DDC truy cập...
Dịch vụ mượn liên thư viện - WorldShare Interlibrary Loan
Dịch vụ mượn liên thư viện do OCLC cung cấp là một dịch vụ mượn liên thư viện lớn nhất trên thế giới với hơn 10.000 thư viện và các trung tâm lớn, uy tín. Thư viện có hai lựa chọn khi đăng ký sử dụng dịch vụ đó là: chỉ mượn tài liệu của các thư viện khác hoặc vừa mượn vừa cho mượn.
EZproxy là phần mềm trung gian quản lý việc truy cập và xác thực thông tin của người dùng tin ở ngoài thư viện khi họ truy cập vào nguồn tài liệu số của các thư viện mua từ các NXB điện tử, hay nguồn tài liệu số nội sinh của thư viện. Ezproxy có thể tích hợp với các hệ thống xác thực người dùng khác nhau như LDAP, SIP, Shibboleth trong các trường đại học để làm giảm số lượng tài khoản và mật khẩu...
Dịch vụ Worldcat Discovery do OCLC (Trung tâm thư viện máy tính trực tuyến) cung cấp là một giải pháp tìm kiếm và chuyển giao tài nguyên thông tin tập trung, khả năng tìm kiếm và truy cập đến 2 tỷ tài liệu của 74.000 thư viện trên thế giới và các nhà cung cấp nội dung trên thế giới. Worldcat Discovery là một ứng dụng điện toán đám mây (cloud-based application). Worldcat Discovery tạo ra một kênh...