.

Phụ kiện kèm thiết bị số hóa

Dụng cụ giữ sách dành cho những cuốn sách không thể mở được ở góc 900 hoặc 1400 trở lên. + Góc mở 110° - 150° + Có thể sử dụng ở cả 2 bên + có cả mẫu cho khổ A1 và A2
Giá đỡ sách phù hợp cho những cuốn sách không thể được mở hơn 120°. + Góc mở 120° + Sử dụng đặt bên trên thiết bị scan. Kit 90 ° có cả mẫu cho khổ A1 và A2
Bàn để báo với tấm phẳng có thể di chuyển ngang.
Bàn để tài liệu chuyên dụng cho những bản gốc có chất lượng chữ và hình ảnh mờ.
Bàn ánh sáng phía trên cho các bản gốc bị mờ, không rõ ràng
Bàn chuyên dụng với đèn phía sau phù hợp cho việc quét tài liệu gốc bị mờ, không rõ ràng.
Bàn để tài liệu dành cho những tài liệu dạng phẳng.
Bàn để sách sử dụng mô tơ với tấm kính có khả năng tự mở.
Bàn đỡ tài liệu khổ A0 được gắn mô tơ và tấm kính mở tự động.
Hệ thống bàn đỡ sách gắn mô tơ giúp giữ sách ổn định.