.

PV-SUPA

PV-SUPA

PV Supa có trụ sở tại Phần Lan chuyên phát triển các sản phẩm chỉ dành riêng cho thị trường Thư viện và hoạt động trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới đại lý của mình trên toàn thế giới. P.V.Supa cung cấp một loạt các sản phẩm, phụ kiện và phần mềm để tự động hóa thư viện.

http://www.pv-supa.com/