.

QuantumScan / QuantumProcess - Zeutschel

Phần mềm hiệu quả cho máy quét vi phim.

QuantúmScan là phần mềm chuyên dụng cho các máy quét OM 1200 III Q, OM 1600 và OM 1500 phục vụ cho quá trình quét và sử lý vi phim với chức năng nhận diện hình ảnh tự động.

+ Công nghệ quét dải, ruy bang
+ Dễ dàng xử lý
+ Có khả năng chụp hình ảnh 100 % tránh phải quét lại
+ Tự động phát hiện hình ảnh
+ Xử lý hình ảnh cho chất lượng tốt nhất
+ Xử lý hàng loạt
+ Tất cả các tiêu chuẩn định dạng file
+ Tự động phát hiện khung
+ Tự động chia tách trang

+ Mô tả: phần mềm điều khiển quét và xử lý ảnh tất cả các loại film cuộn, microfiches, jackets hoặc aperture card
+ Chất lượng hình ảnh tối ưu
+ Điều chỉnh focus tự động
+ Không phải scan lại
+ Tự động phát hiện trang ( book mode)
+ Định dạng file: tất cả các định dạng như: TIFF, JPEG, JPG2000, PDF, Multipage-PDF, PDFA.
+ Công cụ xử lý:
- Tăng hình ảnh tự động
- Cài đặt màu sắc tự động
- Tăng độ tương phản
- Kiểm soát mật độ tự động
- Xoay ảnh, cắt ảnh, đảo ngược…..