.

Ribbon màu YMCK-T (534000-003)

Ribbon chính hãng Datacard, dùng cho máy Sp35, sp55, SD260, SD360.

In được 500 thẻ/cuộn

Kèm theo: 01 ống lau & 01 thẻ lau máy

Bảo hành: 12 tháng