.

RIMS - Hệ thống quản lý thông tin khoa học

IDT xin trân trọng giới thiệu bản dùng thử của Hệ thống quản lý thông tin khoa học - RIMS (Research information management systems).

Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu khoa học chứa công cụ quản lý dữ liệu và thông tin nhà nghiên cứu. Đây là công cụ giúp quản lý thông tin nghiên cứu như hồ sơ của nhà nghiên cứu, bộ phận chức năng, chương trình tài trợ, giải thưởng dự án, số liệu, báo cáo và thống kê. Phần mềm dành cho đơn vị học thuật như Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu.

Phần mềm quản lý thông tin nghiên cứu khoa học bao gồm bài viết, kết quả nghiên cứu, hồ sơ tác giả, hồ sơ cá nhân và thống kê hoạt động khoa học theo từng tác giả.

Một số đơn vị đang sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới:

  • Đại học Việt Đức
  • Đại học Đà Lạt
  • Queensland Government, Australia
  • Queensland GovernmentUniversity of Winnipeg, Canada
  • University of Hong Kong, China
  • National Taiwan University, China
  • Wenzhou-Kean University, China
  • National University of Singapore, Singapore

Xin mời anh/chị xem chi tiết trong đường link phần mềm demo: http://idtvietnam.vn/rims

Trân trọng,

IDT Vietnam.