.

RTI

RTI Là một tập đoàn công nghệ của Mỹ, được thành lập từ năm 1970, có trụ sở tại Chicago, và có văn phòng tại nhiều quốc gia khác nhau. RTI hoạt động trên nhiều mảng lĩnh vực khác nhau, bao gồm xử lý phim ảnh, các thiết bị thư viện lưu động, thiết bị phục hồi đĩa… Tập đoàn RTI đã có gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực và đã có nhiều khách hàng tại các quốc gia trên thế giới.

Website: http://rtico.com/