.

Tagit

Hãng điện tử có trụ sở tại Thụy Sĩ chuyên biệt về các sản phẩm an ninh và giám sát, bao gồm hệ thống cổng từ cho thư viện. Hiện sản phẩm của TAGIT đã được sử dụng tại hơn 2.500 thư viện trên toàn thế giới…