.

Tagit - Máy khử từ cầm tay

Chức năng: khử từ cho dây từ. Loại cầm tay.
Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…

Cho phép khử từ tính các dây từ

Kích thước:

130 x 40 x25 mm

Khối lượng:

0,165 kg