.

Tagit - Máy nạp khử từ

Máy nạp/khử từ cho tài liệu in: Có tác dụng khử từ khi bạn đọc có nhu cầu mượn, và tái nạp từ khi bạn đọc trả tài liệu.

- Chức năng nạp và khử từ cho dây từ.
- Có khả năng nạp/khử đồng thời cho nhiều tài liệu
- Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc...
- Nạp và khử từ thông qua cảm biến quang học.
- Quá trình nạp/khử nhanh.

Kích thước:

288 x 245 x 117 mm

Khối lượng:

7,6 kg