.

Tagit - Máy nạp từ

Chức năng: nạp từ cho dây từ.

Có khả năng tương thích với các loại dây từ của các hãng khác, bao gồm 3M, Dialoc ID, Sentry, Gateway, EM Trung Quốc…

Cho phép nạp từ tính cho các dây từ

Kích thước:

225 x 165 x 65 mm

Khối lượng:

2,3 kg