.

Thiết bị ghi vi phim

Là hệ thống chụp vi phim thông minh sở hữu độ chính xác và tin cậy cao. Hệ thống chiếu sáng và camera của OK 400/ 401 mang lại một tiêu chuẩn hoàn toàn mới, kết hợp giữa hiệu quả hoạt động và vận hành dễ dàng. Đặc điểm nổi bật của các thiết bị chuyển dạng vi phim này là hệ thống giữ sách thông minh phù hợp với ngay cả những tài liệu gốc nhạy cảm và khó xử lý nhất. Người dùng sẽ được hướng dẫn...
Với ArchiveWriter OP 600 - 700 HR, tất cả các tài liệu số sẽ được chuyển dạng dễ dàng và nhanh chóng phục vụ cho nhu cầu bảo quản tài liệu lâu dài. Thiết bị cho phép chuyển dạng tất cả các định dạng file tài liệu tiêu chuẩn ở chế độ màu, đen trắng hay thang xám sang vi phim với hiệu quả sử dụng cao và dễ hoạt động.