.

Thiết bị phục hồi đĩa

Từ nhiều năm nay, RTI tự hào là công ty cung cấp các dòng máy phục hồi đĩa từ phổ thông đến cao cấp, mang đến sự hài lòng cho người dùng trên toàn thế giới. Thiết bị của RTI có thể phục hồi được những đĩa CD/DVD, Blu-ray đã bị hỏng, bị xước mà những dòng máy khác không thể phục hồi được.
Từ nhiều năm nay, RTI tự hào là công ty cung cấp các dòng máy phục hồi đĩa từ phổ thông đến cao cấp, mang đến sự hài lòng cho người dùng trên toàn thế giới. Thiết bị của RTI có thể phục hồi được những đĩa CD/DVD, Blu-ray đã bị hỏng, bị xước mà những dòng máy khác không thể phục hồi được.
Từ nhiều năm nay, RTI tự hào là công ty cung cấp các dòng máy phục hồi đĩa từ phổ thông đến cao cấp, mang đến sự hài lòng cho người dùng trên toàn thế giới. Thiết bị của RTI có thể phục hồi được những đĩa CD/DVD, Blu-ray đã bị hỏng, bị xước mà những dòng máy khác không thể phục hồi được.