.

Thiết bị thông minh

Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER
IOT Lib-Locker là một giải pháp thông minh dùng cho tủ gửi đồ, được phát triển dựa trên nền tảng Công nghệ điện toán đám mây IoT (IoT Cloud Platform), nhận diện thông qua mã vạch QR code, kết hợp với mạch điều khiển và các linh kiện điện tử.  Hệ thống quản lý tủ gửi đồ thông minh IOT LIB-LOCKER có thể tích hợp với hầu hết các loại tủ gửi đồ locker truyền thống hiện có trên thị trường bao...
Hệ thống đặt chỗ I-Reserve
Hệ thống i-Reserve là hệ thống đặt chỗ tích hợp với các thiết bị kiểm soát truy cập. Trong đó: - Hệ thống đặt chỗ: là phần mềm và thiết bị cung cấp giao diện cho phép bạn đọc đặt mượn phòng, thiết bị, … một cách dễ dàng mà không cần sự trợ giúp của thủ thư. Đồng thời, cung cấp cho thư viện công cụ quản lý tập trung việc sử dụng phòng, thiết bị của bạn đọc. - Hệ thống kiểm soát truy cập: là hệ...
Giải pháp thư viện thông minh IoT
  Giải pháp được xây dựng trên nền của các ứng dụng quản lý thư viện truyền thống và bổ sung các giải pháp, chức năng, nghiệp vụ để chuyển đổi môi trường thư viện hiện tại sang hướng mở và hiện đại.  Hệ thống sẽ tích hợp với các ứng dụng quản lý thư viện và nguồn tài nguyên hiện có của thư viện, chuẩn hoá về một môi trường đồng nhất và bổ sung thêm các yếu tố sau: Các...