.

Tin tức chuyên ngành

"CHẤT LƯỢNG là gì? ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG là gì? Các Thư viện tại Đông Nam Á thực hiện ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như thế nào? BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như thế nào tại thư viện của...
Tháng 5 năm 2021, OCLC và IDT Vietnam đã phối hợp thực hiện chuỗi hội thảo trực tuyến đặc biệt dành riêng cho các Thư viện tại Việt Nam. Với chủ đề Phần mềm thư viện thế hệ mới – một chủ đề xu hướng...
Kính gửi Quý khách hàng và đối tác, Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số IDT Vietnam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc chúng tôi chính thức trở thành Đối tác...
Kính gửi Quý khách hàng và đối tác, Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số IDT Vietnam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và đối tác về việc chúng tôi chính thức trở thành Đối tác...
Kính gửi Quý Thư viện, IDTVietnam xin gửi đến Quý thư viện nội dung chi tiết chương trình Hội thảo trực tuyến OCLC tháng 5/2021 với chủ đề Phần mềm thư viện thế hệ mới. Đây là Hội...