.

Tin tức chuyên ngành

Học bổng dành riêng cho các cán bộ thư viện từ các quốc gia đang phát triển Ứng viên được lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 1, thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 03 đến 12 tháng 04 năm 2019...
Sáng ngày 28/8, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số - Thực trạng và giải pháp" được tổ chức bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu...
Viện Nghiên cứu Hán Nôm là một cơ quan duy nhất ở Việt Nam vừa là Trung tâm bảo tồn các nguyên bản chữ Hán và chữ Nôm, vừa là Trung tâm khai thác các tư liệu chữ Hán và chữ Nôm. Thư...
Bạn mất nhiều thời gian khi phải scan một chồng tài liệu? Bạn mệt mỏi để gỡ ghim khỏi tài liệu trước khi scan? Bạn không thể scan được các tài liệu bìa bóng? Bạn cần một chiếc máy scan tài...
Công ty IDT góp mặt tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018 tại Hà Nội cùng các giải pháp số hóa tài liệu hiện đại: các thiết bị số hóa thông...