.

Trạm tra cứu đặt mượn tài liệu

Trạm cho phép bạn đọc tìm thông tin vị trí tài liệu mà mình đã đặt mượn. Trạm được kết nối với giá sách thông minh và kết nối với CSDL của thư viện. Tại đây, trạm sẽ quét thẻ bạn đọc qua đầu đọc thẻ và gửi về CSDL để kiểm tra thông tin đặt mượn. Cho phép bạn đọc tìm kiếm tài liệu mà mình muốn mượn một cách đơn giản. Cung cấp nhanh chóng chức năng truy vấn và người đọc có thể đặt tài liệu mà mình quan tâm.

  • Cho phép bạn đọc tìm kiếm tài liệu mà mình muốn mượn một cách đơn giản.
  • Cung cấp nhanh chóng chức năng truy vấn và người đọc có thể đặt tài liệu mà mình quan tâm.