.

Tủ tài liệu đặt mượn (Hold Locker)

Tủ tài liệu đặt mượn (Hold Locker): Cho phép thư viện xử lý các yêu cầu đặt mượn tài liệu từ xa (thông qua OPAC) của bạn đọc một cách linh hoạt nhất. Tài liệu đặt mượn sẽ được đặt trong tủ và cho phép bạn đọc tự đến lấy tài liệu vào bất kể thời gian nào trong ngày. Tủ có các dạng cơ bản: 8 ngăn, 16 ngăn, 24 ngăn.