.

Tư vấn giải pháp và thiết kế mô hình thư viện

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN GIẢI PHÁP THƯ VIỆN  Kính gửi Quý Thư viện! Quý vị đang cần xây dựng/nâng cấp một thư viện hiện đại? Quý vị đang cần lựa chọn, đề xuất các giải pháp đầu tư cho Thư viện? Quý vị đang cần thuyết minh cho những đề xuất đó?    IDT Vietnam không chỉ là một Nhà cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp về thông tin và công nghệ thư...
Một số mô hình được IDT thiết kế và đã được đưa vào ứng dụng