.

Video giới thiệu: Xu hướng sử dụng công nghệ RFID tại các Thư viện ở Việt Nam

Công nghệ RFID đã bắt đầu xuất hiện và được sử dụng rộng rãi tại nhiều thư viện trên thế giới từ những năm 2000, cho đến trước năm 2015, giá thành thiết bị và vật tư RFID còn quá cao nên chưa có nhiều thư viện tại Việt Nam đầu tư và vận hành RFID. Ngày nay, khoa học kĩ thuật phát triển nên giá thành của RFID đã thay đổi và phù hợp với tài chính của nhiều thư viện, do đó đang có một làn sóng các thư viện tại Việt Nam xây dựng kế hoạch với RFID. IDT chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp RFID cho nhiều cơ quan tổ chức, dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu.

[video:https://youtu.be/avv0ILMGvRY width:640 height:360 align:center]