.

Worldbank eLibrary

co so du lieu worldbank
World bank eLibrary là kho tài liệu được xuất bản bởi Ngân hàng Thế giới. Cung cấp tất cả sách báo, tạp chí và văn bảo dự thảo của World Bank được phát hành từ những năm 1990 với 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. WB elibrary là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng, tiện dụng phù hợp cho nhu cầu đặc trưng của các thư viện, những người...