.

Worldbank elibrary

Ngân hàng thế giới World Bank là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1944,có trụ sở chính tại Washington,D.C,USA với hơn 188 quốc gia thành viên. Thông qua việc thực hiện và phát hành các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bao gồm tài chính, sức khỏe, giáo dục, biến đối khí hậu. thương mại, năng lượng, hiệu quả của viện trợ, chính sách phát triển và tình trạng nghèo, World Bank mong muốn giúp đỡ các nước đang phát triển xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

Thư viện điện tử World bank eLibrary là một trang web được xây dựng trên nền tảng tiên tiến nhất. Cung cấp tất cả sách báo, tạp chí và văn bảo dự thảo của World Bank được phát hành năm 1990s (khoảng 9000 cuốn) với 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Ngoài nội dung đầy đủ các ấn phẩm của WB, thư viện điện tử WB eLIbrary còn cung cấp một loạt các công cụtính năng đặc biệt giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm trong quá trình nghiên cứu (công cụ tìm kiếm nâng cao, công cụ lọc kết quả tìm kiếm theo tùy chọn, lưu kết quả tìm kiếm,….) thư viện điện tử WB elibrary là nguồn cung cấp tài liệu quan trọng, tiện dụng phù hợp cho nhu cầu đặc trưng của các thư viện, những người nghiên cứu và các tổ chức học thuật.

Hiện nay, thư viện điện tử World bank eLibrary đang được sử dụng bởi viện nghiên cứu hàng đầu thế giớicác cơ quan chính phủ và quốc tế, các tổ chức nghiên cứu cố vấn và các tổ chức phi chính phủ.

Bộ sưu tập chính của World bank eLibrary bao gồm:

Books (Sách điện tử): Hơn 7.000 đầu sách bao gồm:

 • Annual Publications: Các ẩn phẩm hàng năm
 • Regional and Thematic Series: Các ấn phẩm theo khu vực và chủ đề
 • Data Publications: Xuất bản phẩm vể các dữ kiện, chỉ số
 • Training manuals and handbooks: Sổ tay hướng dẫn đào tạo

- Journals (Tạp chí): bao gồm 3 loại tạp chí sau

 • World bank Economic Review: Là một tạp chí chuyên nghiệp, phổ biến các nghiên cứu được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác. Tạp chí có mục đích thông báo những phân tích và lựa chọn chính sách đến độc giả quốc tế , bao gồm các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội trong chính phủ, doanh nghiệp, các cơ quan quốc tế, các trường đại học và các viện nghiên cứu phát triển. Tạp chí cung cấp những nghiên cứu tốt nhất và mới nhất trong lĩnh vực phân tích chính sách định lượng. Tạp chí này dành cho những người đọc đã quen thuộc với các lý thuyết về kinh tế và phân tích nhưng không nhất thiết phải thành thạo trong các kỹ thuật toán học hoặc kinh tế lượng tiên tiến. Các bài viết trong tạp chí được thực hiện bởi các nhân viên cú Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia tư vấn và các nhà nghiên cứu bên ngoài. Trước khi được xuất bản, các bài báo được xem xét, thẩm định bởi 3 chuyên gia, 1 chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới và 2 chuyên gia từ tổ chức bên ngoài. Các bài báo cũng phải được xác nhận bởi các thành viên của ban biên tập trước khi chấp nhận cuối cùng.
  Tạp chí được xuất bản ba lần một năm từ năm 1996 đến hiện tại.
 • World Bank Research Observer: Tạp chí dành cho những độc giả không chuyên và có mối quan tâm đến lĩnh vực phát triển. Các cộng tác viên xem xét các vấn đề chính trong kinh tế học phát triển, các tài liệu nghiên cứu và những nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Thế giới và thảo luận các vấn đề chính sách phát triển. Các bài viết được xem xét bởi một ban biên tập bao Ngân hàng Thế giới và cộng đồng các nhà kinh tế quốc tế. Tạp chí được xuất bản hai lần một năm từ năm 1996 đến nay. 
 • Development Outreach: Là một tạp chí trong lĩnh vực kiến thức toàn cầu về phát triển. Tạp chí được quản lý bởi Ngân hàng Thế giới; xuất bản hai hoặc ba lần một năm từ năm 2009 đến năm 2011 và phản ánh các chương trình học tập của Ngân hàng Thế giới. Tạp chí được thiết kế có sự kết hợp giữa tạp chí học thuật và tạp chí về những vấn đề chung, trình bày một loạt quan điểm từ các tác giả nổi tiếng và chuyên gia trên toàn thế giới. Các bài viết về những chủ đề phức tạp cũng đã được viết để có thể tiếp cận được đến những người đọc phổ thông. Các bài báo được một ban biên tập quốc tế xem xét lại từ khu vực tư nhân, cộng đồng phát triển và đại học.

Working papers (Văn bản dự thảo): Là các tài liệu không chính thức, trình bày những kiến thức thu được thông qua kinh nghiệm hoạt động của Ngân hàng Thế giới. Các văn bản này chứa đựng những tài liệu mang tính thực tiễn chứ không phải lý thuyết, bao gồm các kết quả nghiên cứu về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm hoặc phân tích của các quốc gia; đánh giá hoạt động, các nghiên cứu điển hình hoặc các nghiên cứu trường hợp chi tiết. Đây thường là các công trình đang được tiến hành, xuất bản để khuyến khích thảo luận công khai về các nghiên cứu đang diễn ra. Những quyển sách này có xu hướng ngắn, thường dưới 200 trang.

Truy cập và xem thêm tại địa chỉ: https://elibrary.worldbank.org/

 

 • Tiện ích đối với cán bộ thư viện

- Upload tên tổ chức, logo lên trang chủ eLibrary

- Download báo cáo số lượng truy cập 

- Download biểu ghi MARC và siêu dữ liệu và văn bản (được cập nhật hàng tháng và có thông báo cho người dùng)

 • Tiện ích đối với người dùng tin

- Cho phép truy cập toàn văn, trả kết quả đến từng chương,chức năng lọc sau khi trả kết quả giúp cho việc tìm kiếm nhanh hơn, tiện lợi hơn

- Đánh dấu nội dung yêu thích,lưu kết quả tìm kiếm phục vụ cho việc truy cập lại nhanh chóng vào lần sau.

- Đăng ký nhận email về những nội dung mới theo các chủ đề,quốc gia,khu vực, bộ sưu tập hoặc các loại ấn phẩm.

- Xuất thông tin trích dẫn và nguồn tham khảo tới các phần mềm quản lý trích dẫn như Endnote,ProCite và BibTex,…

- Dễ dàng chia sẻ tài liệu đến đồng nghiệp qua email hoặc qua các công cụ xã hội.

- Các nội dung của WB eLibrary được chỉ mục hàng tháng trên các dịch vụ tìm kiếm nổi tiếng như: EBSCO Discovery; OCLC: WorldCat; ExLibris: Primo and SFX,…